NN Light

Algemene voorwaarden

  1. De facturen zijn uitsluitend contant betaalbaar en binnen de maand na de factuurdatum, zoniet worden deze van rechstwege, en zonder ingebrekestelling, vermeerderd. – enerzijds met een intrest van 15% per jaar, anderzijds met een forfaitaire schadevergoeding vastgesteld op 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro.
  2. Alle geleverde goederen blijven eigendom van BVBA Niagara tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten.
  3. Het vermelden van de leveringstermijn houdt slechts een aanwijziging in. Een vertraging kan in geen geval aangeving geven tot de betaling van een schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.
  4. Alle klachten moeten binnen een termijn van 8 dagen na de uitvoering van de werken of de levering van de goederen, bij aangetekend schrijven worden mede gedeeld. Na deze periode worden geen opmerkingen of klachten meer aanvaard.
  5. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
  6. Alleen de rechtbank van de plaats van aankoop zijn bevoegd voor het beslechten van elk geschil.
  7. Alle goederen reizen op eigen risico.

Boomsesteenweg 113

2630 Aartselaar

Openingsuren winkel
ma - vr: 8u30 tot 18u
zat: 10u - 18u
zon- en feestdagen gesloten

LED Verlichting
Varia
Lichtadvies

© 2021 NN Light - BE0433.502.502